TOP
1/1
庫存:2
定  價:NT$210元
優惠價: 85179
可得紅利積點:5 點

庫存:2

商品簡介

作者簡介

目次

這是一部闡釋《管子》思想的著作。全書扼要地論述了管仲的生平與業績,闡述了管仲與《管子》的關係,並從哲學、倫理、教育、政治、經濟、軍事、自然科學等七個方面,高度評價了《管子》的思想建樹,且選譯了「管子 名言」,附錄了〈管仲傳略〉。內容全面,闡釋簡明,述評結合,深入淺出,對於有興趣瞭解管仲與《管子》的莘莘學子,以及有志於《管子》研究的學著,本書都是一本可供參考的讀物。

 湯孝純

亦作效純,曾名力新,湖南省寧鄉縣麻山鄉人,一九三八年生。畢業於湖南師範大學中文系漢語言文學專業,曾任教於寧鄉一中、寧鄉六中、益陽師專、湘潭大學等校。現任湘潭大學副教授,講授先秦至六朝文學,並從事古籍整理研究,正參與整理《曾國藩全集‧書信》及負責組織「湘籍學者研究」。主要著述有《歷代科學小品選》、《新譯管子讀本》、《管子述評》,論文有〈試談孔子對古代教育事業的貢獻〉、〈試探曹操四言詩的異彩〉。

 自 序

管仲是春秋時代著名的政治家、軍事家,為相四十年,兢兢業業,鞠躬盡瘁,輔佐齊桓「九合諸侯,一匡天下」,建立了卓絕一世的功業。管仲逝世之後,流傳著一部《管子》,極為精鍊地總結、闡揚了管仲治齊的經驗。大凡哲學、倫理、教育、政治、經濟、軍事以及自然科學思想,無不包容,可以說,這是一部百科全書式的著作。但這部著作,因為是託名管仲而傳,且既非一人之筆,又非一時之書,因而歷代研究者均未對此書作出全面論述。《管子述評》,正是有感於此而作。
 
《管子》一書,雖然文詞古奧,多有簡篇錯亂之處,部分篇章且已駁雜難辨,歷來被稱為難讀之書,但細加體味,深博精妙之處幾乎亦隨處可見。司馬遷贊賞〈牧民〉中「倉廩實而知禮節,衣食足而知榮辱。上服度,則六親固」、「四維不張,國乃滅亡」、「下令於流水之原,令順民心」等高論,譽之為「論卑而易行」之言(見《史記‧管晏列傳》),劉向贊賞《管子》「務富國安民,道約言要」(見〈管子校讎序〉),石一參贊其「法法」思想,誠為「政治家不易之固植,而萬世所宜共守之繩墨」(《管子今詮‧法法》),胡寄窗指出「純粹從經濟觀點出發,公開鼓勵國際貿易者,在中國古代《管子》作者實為第一人」(見《中國經濟思想史‧第十章》),尹乾修認為《管子》諸篇「大都開財以裕兵,裕兵以戢暴,戢暴以歸仁;維仁能王,維富亦能王,故業成陰王」,歎其書「〈王言〉之篇雖缺,而其散見於各篇者,豈乏王言也哉?」(〈管子新釋敘〉)凡此諸論,都已揭明《管子》深博之旨。而前哲今賢所未曾提及的教育思想,也多有精微之處。〈權修〉所謂「一年之計,莫如樹穀;十年之計,莫如樹木;終身之計,莫如樹人」,固是不刊之論。即如〈侈靡〉所云:「若夫教者,摽然若秋雲之遠,動人心之悲;藹然若夏之靜雲,乃及人之體;窵然若皜月之靜,動人意以怨;蕩蕩若流水,使人思之,人所生往。教之始也,身必備之,辟之若秋雲之始見,賢者不肖者化焉。敬而待之,愛而使之,若樊神山祭之。賢者少,不肖者多,使其賢,不肖惡得不化?」這節富有詩意的論述文字,真箇把教育工作的「隨風潛入夜,潤物細無聲」的特點形容得淋滴盡致。然而《管子》此等「天下奇文」之傳揚,似乎遠遠不如先秦兩漢諸子所作之普及。《管子述評》,又是有感於此而發。
 
既「作」已「發」,正愁無以印行。貿然投稿,而東大圖書公司欣然同意付梓,使拙作能在海峽兩岸的文化交流中或收拋磚之效。此則誠為一幸。
 
湯 孝 純
一九九五年一月二十八日
序於湘潭大學、古籍室
自 序
管仲與《管子》
《管予》的哲學思想
《管子》的倫理思想
《管子》的教育思想
《管子》的政治思想
《管子》的經濟思想
《管子》的軍事思想
《管子》的自然科學思想
附 錄
《管子》名言選譯
管仲傳略
主要參考書目

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。